Musik skaber stemning og fællesskab

Musik er ikke bare musik. Musik er også et biologisk fænomen. Det viser moderne hjerneforskning, der har påvist at musik udløser dopamin i hjernen, et euforiserende stof, der vækker følelsen af nydelse hos os. Musik finder på den måde vej ind i hjernens belønningscenter. Belønningscenterets funktion er at give os en følelse af velvære og nydelse, hver gang vi gør noget, der er godt for vores overlevelse.

Samtidig synes musik at have en afgørende plads i menneskehedens udviklingshistorie. Man har f.eks. endnu ikke fundet en menneskelig kultur uden musik, og det ældste kendte musikinstrument er 40.000 år gammelt. Der findes mange teorier om musikkens evolutionære opståen, bl.a. mener nogle forskere, at rytme er opstået, fordi aber bedre kan skræmme fjender ved at støje i takt, frem for ukoordineret hver for sig. Tilsvarende kan musik og sang fungere som socialt bindemiddel og på den måde skabe stærkere grupper og forhindre konflikter.

Musikkens forhold til sproget er også interessant. Mens sprog er præcist og konkret skaber musik stemning og fællesskab, og musikkens vigtige rolle i forskellige ritualer er velkendt. Man mener, at musik og sprog har udviklet sig parallelt, med musikken som en mere følelsesmæssig og umiddelbar pendant til sproget.